HomeNieuwsOpleidingen

Kunde door kennis

 

Veilig werken langs de weg met

                                                                        
 

Crow 96b

 
 

herhalingscursus

 
 

VEILIG WERKEN LANGS DE WEG met CROW 96b

HERHALINGSCURSUS 

1. Doelgroep

Uitvoerende medewerkers die bij hun werkzaamheden in de openbare ruimte (niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom) te maken hebben met wegafzettingen en de regelgeving daarvan.
Medewerkers moeten in het bezit zijn van een certificaat CROW96b (theorie en praktijk).

2. Doel

De deelnemers worden opgeleid om zichzelf fysiek af te schermen van het verkeer. Op een verantwoorde en veilige wijze om te gaan met wegafzettingen. Het bevorderen van verkeersveiligheid voor weggebruikers, het beperken van verkeershinder en het voorkomen van files.

3. Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Wijzigingen veilig werken langs de weg;
• Enkele aspecten m.b.t. de ARBO-wetgeving en de rol van de Arbeidsinspectie;
• Verantwoordelijkheden van de wegbeheerder;
• Theoretische benadering van de publicatie CROW 96b
• Praktijkoefening met eigen afzettingsmateriaal
• Plaats van het werk met aandacht voor kortdurend werk;
• Op- en afbouwen van de verkeersveiligheidsmaatregelen. Binnen en buiten de obstakelvrije zone; naast de rijbaan; op de rijbaan; fiets- en voetpaden;
• Op kruispunten en rotondes;


4. Werkwijze

3 uur theorie en 3 uur praktijk.
De praktijk zal met video worden opgenomen zodat de medewerkers geconfronteerd kunnen worden
met ontstane situaties alsmede het veiligheidsgevoel.

5. Tijdsduur

Cursusduur: 09:00 tot 16:00 uur.

6. Vooropleiding

Certificaat CROW 96b theorie en praktijk vereist.

7. Deelnemers

Aantal deelnemers: tot 12 personen.

8. Certificaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat geldig voor 5 jaar en een geplastificeerde handout.

9. Resultaat

Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de gestelde eisen door de Arbo-wet, de Arbeidsinspectie en de CAO Bouwnijverheid over het geven van voldoende instructie en de aantoonbaarheid daarvan.

10. Cursusprijs

€ 1000.- exclusief BTW 

 
HOME          NIEUWS          OPLEIDINGEN          CONTACT         ALGEMENE VOORWAARDEN          
 

© 2014 Powered by Ster Solutions, All Rights Reserved.