HomeNieuwsOpleidingen

Kunde door kennis

 

Veilig werken langs de weg met

                                                                        
 

Crow 96a

 
 

 
 

VEILIG WERKEN LANGS DE WEG met CROW 96a

  


1. Doelgroep

Uitvoerende medewerkers die bij hun werkzaamheden op autosnelwegen te maken hebben met wegafzettingen en de regelgeving daarvan.

2. Doel

De deelnemers worden opgeleid om zichzelf fysiek af te schermen van het verkeer. Op een verantwoorde en veilige wijze om te gaan met wegafzettingen. Het bevorderen van verkeersveiligheid voor weggebruikers, het beperken van verkeershinder en het voorkomen van files.

3. Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Ongevalsproblematiek en wat de “weg”-werker daarmee te maken heeft;
• Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig werken langs de weg;
• Enkele aspecten m.b.t. de ARBO-wetgeving; BABW; RVV 1990; WVW 1994 en de RAW
• Verantwoordelijkheden van de wegbeheerder RWS;
• Alle mogelijke verkeersmiddelen en maatregelen;
• Beschrijving voorbereidingsproces;
• Theoretische benadering van de publicatie CROW 96a
• Plaats van het werk met aandacht voor kortdurend werk;
• Op- en afbouwen van de verkeersveiligheidsmaatregelen. Binnen en buiten de obstakelvrije zone; naast de rijbaan; op de rijbaan;
• Bij in -en uitvoegstroken; bij weefvakken.


4. Werkwijze

De cursus bestaat 2 dagdelen: Theoretische achtergrond middels een PowerPoint presentatie en veel voorbeeld foto’s en films.

5. Tijdsduur

Cursusduur: 09:00 tot 16:00 uur

6. Deelnemers

Aantal deelnemers: max. 20 personen.

7. Certificaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat geldig voor 5 jaar en een handout als naslagwerk.

8. Resultaat

Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbo-wet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van het geven van voldoende instructie en de aantoonbaarheid daarvan.

9. Cursusprijs

1250 exclusief BTW
 

 
HOME          NIEUWS          OPLEIDINGEN          CONTACT         ALGEMENE VOORWAARDEN          
 

© 2014 Powered by Ster Solutions, All Rights Reserved.