HomeNieuwsOpleidingen

Kunde door kennis

 

Veilig werken langs de weg met

                                                                        
 

Crow 96b

 
 

wegwerkers      1 dag

 
 

VEILIG WERKEN LANGS DE WEG met CROW 96b

WEGWERKERS     1 DAG 


1. Doelgroep

Uitvoerende medewerkers die bij hun werkzaamheden in de openbare ruimte (niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom) te maken hebben met wegafzettingen en de regelgeving daarvan.

2. Doel

De deelnemers worden opgeleid om zichzelf fysiek af te schermen van het verkeer. Op een verantwoorde en veilige wijze om te gaan met wegafzettingen. Het bevorderen van verkeersveiligheid voor weggebruikers, het beperken van verkeershinder en het voorkomen van files.

3. Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Ongevalsproblematiek en wat de “weg”-werker daarmee te maken heeft;
• Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig werken langs de weg;
• Enkele aspecten m.b.t. de ARBO-wetgeving en de rol van de Arbeidsinspectie;
• Verantwoordelijkheden van de wegbeheerder;
• Alle mogelijke verkeersmiddelen en maatregelen;
• Beschrijving voorbereidingsproces;
• Theoretische benadering van de publicatie CROW 96b
• Plaats van het werk met aandacht voor kortdurend werk;
• Op- en afbouwen van de verkeersveiligheidsmaatregelen. Binnen en buiten de obstakelvrije zone; naast de rijbaan; op de rijbaan; fiets- en voetpaden;
• Op kruispunten en rotondes;
• Praktijkoefening met eigen afzettingsmateriaal;
• Controleren van de eigen afzetting.

4. Werkwijze

De cursus bestaat naar keuze uit:
Theoretische achtergrond in het ochtenddeel en praktische benadering met praktijkoefening met eigen materiaal in het middagdeel. De praktijkdag wordt met video ondersteund zodat men tijdens de evaluatie geconfronteerd kunnen worden op hun gedrag en veiligheidsgevoel.


5. Tijdsduur

Cursusduur: 08:00 tot 17:00 uur.


6. Deelnemers

Aantal deelnemers: max. 12 personen.

7. Certificaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat geldig voor 5 jaar en een geplastificeerde handout.

8. Resultaat

Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de gestelde eisen door de Arbo-wet, de Arbeidsinspectie en de CAO Bouwnijverheid over het geven van voldoende instructie en de aantoonbaarheid daarvan.

9. Cursusprijs

€ 1200.- per dag exclusief BTW


  

 
HOME          NIEUWS          OPLEIDINGEN          CONTACT         ALGEMENE VOORWAARDEN          
 

© 2014 Powered by Ster Solutions, All Rights Reserved.