HomeNieuwsOpleidingen

Kunde door kennis

 

Veilig werken langs de weg met

                                                                        
 

Crow 96b

 
 

leidinggevenden

 
 

VEILIG WERKEN LANGS DE WEG met CROW 96b

LEIDINGGEVENDEN1. Doelgroep

Zij die uitvoerende medewerkers bij hun werkzaamheden in de openbare ruimte (niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom) aansturen bij: werkzaamheden, wegafzettingen en de regelgeving daarvan.

2. Doel

De deelnemers worden opgeleid om anderen aan te sturen of zichzelf fysiek af te schermen van het verkeer. Ook wordt geïnstrueerd op een verantwoorde en veilige wijze om te gaan met wegafzettingen. Het bevorderen van verkeersveiligheid voor weggebruikers, het beperken van verkeershinder en het voorkomen van files.

3. Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
Ongevalproblematiek en wat de "weg"werker daar mee te maken heeft;
Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig op/aan de weg werken; Taken en verplichtingen. Bevoegdheden en aansprakelijkheden.
Enkele aspecten m.b.t. de Arbo-wetgeving en rol van de Arbeidsinspectie en Politie
Theoretische benadering van de publicatie CROW 96b; bestek en voorbereiding
Op- en afbouwen van de verkeersveiligheidsmaatregelen;
Toezicht houden instructie en praktijk a.h.v. een controleformulier.


4. Werkwijze

1e dagdeel Bestemd voor de theoretische achtergrond.
2e dagdeel Bestemd voor controle wegwerkzaamheden en wegwerkers.

5. Tijdsduur

Cursusduur: 09:00 tot 16:00 uur


6. Deelnemers

Aantal deelnemers: max. 10 personen.

7. Certificaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat en een handout

8. Resultaat

Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbo-wet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van het geven van voldoende instructie en de aantoonbaarheid daarvan.

9. Cursusprijs

€ 1000.- exclusief BTW 

 
HOME          NIEUWS          OPLEIDINGEN          CONTACT         ALGEMENE VOORWAARDEN          
 

© 2014 Powered by Ster Solutions, All Rights Reserved.