HomeNieuwsOpleidingen

Kunde door kennis

                                                                        
 

Verkeersregelaar

 
 

met volledige bevoegdheid

 
 

Verkeersregelaar

volledige bevoegdheid


 

1. Doelgroep

Personen die aangesteld zijn als zelfstandig verkeersregelaar.
Een select groepje personen die zeer regelmatig tijdens hun werkzaamheden het verkeer regelen.

2. Doel

De deelnemers worden geschoold om zelfstandig op te treden als verkeersregelaar.

3. Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld.

• Waarnemen, verkeersinzicht en sociaal verkeersgedrag.
• Eigen veiligheid en die van de weggebruiker
• Aansprakelijkheid
• Wet- en regelgeving voornamelijk de nieuwe regeling verkeersregelaars (WvW, RVV, BABW).
• Enkele arbeidsomstandigheden.
• Verkeer regelen in de praktijk in diverse situaties binnen en buiten de bebouwde kom.

In overleg met de plaatselijke politie zal er op de openbare weg worden geoefend.

4. Werkwijze

Theoretische opleiding met behulp van een Powerpoint presentatie en veel voorbeelden met daaraan gekoppeld een theorie examen.

Praktische opleiding onder leiding van een zeer deskundige instructeur.
Staatsexamen onder leiding van een gedelegeerde van de Politieacademie.

5. Tijdsduur

1 dag Theorie.
1 dag praktijk.
½ dag praktijkexamen.

6. Deelnemers

Maximaal 8 personen.

7. Certificaat

Bij goed gevolg van zowel het theoretische als het praktische examen krijgt de deelnemer een aanstellingscertificaat.

8. Resultaat

Na het behalen van de opleiding volgt er een aanstellingsbesluit afgegeven door de Burgemeester en kan men op ieder gewenst moment het verkeer te regelen.
Indien de verkeersregelaar landelijk werkzaam is, dan kan er via www.aanstellingspas.nl bij het VCNL een aanstellingspas worden aangevraagd.

9. Examengelden

€ 117.- per persoon excl. BTW met een minimum van 4 personen.

10. Cursusprijs

€ 3000.- exclusief BTW en exclusief examengelden.
 


 

 
HOME          NIEUWS          OPLEIDINGEN          CONTACT         ALGEMENE VOORWAARDEN          
 

© 2014 Powered by Ster Solutions, All Rights Reserved.